Wybrane

Autorzy (ostatnio dodani)

Aktywni użytkownicy

obiekty: Andrzej Stachowski (1)

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
Inwestor:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie