Wybrane

Autorzy (ostatnio dodani)

Aktywni użytkownicy

obiekty: Lucjan Sikorski (1886-1960) (1)

Gmach Syndykatu Polskich Hut Żelaznych
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1931
Inwestor:
Syndykat Polskich Hut Żelaznych