Wybrane

Autorzy (ostatnio dodani)

Aktywni użytkownicy

obiekty: Maria Waschko (1925-2007) (1)

Szpital Wojewódzki
12
GRU 2013
Szpital Wojewódzki
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1972
Inwestor:
Ministerstwo Zdrowia