Wybrane

Autorzy (ostatnio dodani)

Aktywni użytkownicy

obiekty: Stanisław Ksawery Garliński (1897-1940) (1)

Kamienica Stanisława Pręczkowskiego
Rodzaj architekury:
Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
Rok ukończenia realizacji:
1937
Inwestor:
Stanisław Pręczkowski