Wybrane

Autorzy (ostatnio dodani)

Aktywni użytkownicy

obiekty: Stefan Putowski (1903-1985) (3)

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1947
Kino MOSKWA
16
MAJ 2022
Kino MOSKWA
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1950
Wojskowe Zakłady Graficzne Bellona
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1952
Inwestor:
Ministerstwo Obrony Narodowej