Wybrane

Autorzy (ostatnio dodani)

Aktywni użytkownicy

obiekty: Tadeusz Witkowski (1904-1986) (1)

Biblioteka Międzyuczelniana
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1967
Inwestor:
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego