Wybrane

Autorzy (ostatnio dodani)

Aktywni użytkownicy

Hotel Cracovia

Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej

Rok ukończenia realizacji:
1965

Inwestor:
Orbis Warszawa

Miasto realizacji:
Kraków

Województwo:
małopolskie

Ulica:
Focha 1

Rok ukończenia projektu:
1960

Kubatura:
73600 m³

Nagrody:
Nagroda II stopnia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Inne informacje:
Hotel został zamknięty w 2011 r.
Wpisany do Gminnej i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.