Wybrane

Autorzy (ostatnio dodani)

Aktywni użytkownicy

Instytut Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej

Rok ukończenia realizacji:
1971

Inwestor:
Uniwersytet Wrocławski

Miasto realizacji:
Wrocław

Województwo:
dolnośląskie

Ulica:
Joliot-Curie 13

Rok ukończenia projektu:
1965