Wybrane

Autorzy (ostatnio dodani)

Aktywni użytkownicy

Zabudowa kwartału starego Dąbia

Rodzaj architekury:
Architektura mieszkaniowa wielorodzinna

Rok ukończenia realizacji:
2007

Inwestor:
TBS Prawobrzeże

Miasto realizacji:
Szczecin Dąbie

Województwo:
zachodniopomorskie

Ulica:
ul. Koszarowa, Dziennikarska, Miernicza, E. Gierczak

Rok ukończenia projektu:
2001

Nagrody:
Nagroda SARP oddział w Szczecinie za najlepszą realizację rekonstrukcji w Szczecinie.

Inne informacje:
Zrealizowana koncepcja została wyłoniona na drodze konkursu SARP nr 876.

Kwartał w sąsiedztwie gotyckiego ceglanego Kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP ograniczony ulicami Koszarową, Dziennikarską, E. Gierczak i Mierniczą. Zabudowa składa się z trzech zasadniczych elementów: zabudowy grzebieniowej wzdłuż ulicy Koszarowej otwierającej wnętrze kwartału na tereny zielone położone przy rzeczce zrealizowane w I etapie, pierzei ulicy Dziennikarskiej i E. Gierczak z odtworzeniem budynków istniejących oraz uzupełnieniami budynkami nowo projektowanymi - zrealizowane w II etapie, oraz ciągu pieszego wewnątrz kwartału. Zabudowę uzupełnia zrealizowany w III etapie budynek wzdłuż ul. Dziennikarskiej przy narożniku z ul. Mierniczą. W koncepcji wstępnej kwartał zamknięty był od strony ul. Mierniczej budynkiem, którego zrealizowanie okazało się niemożliwe ze względów własnościowych (prywatny właściciel działek). Projekt zakładał zachowanie wartości historycznych i krajobrazowych miejsca poprzez zachowanie skali i układu zabudowy pierzei ulicy Dziennikarskiej, otwarcie wnętrza kwartału na tereny zielone z jednoczesnym zachowaniem widoku zabytkowego kościoła od strony ul. Koszarowej poprzez zastosowanie układu grzebieniowego budynków. Zakładano proste, powściągliwe formy architektoniczne budynków z zastosowaniem szlachetnych, trwałych materiałów: cegłą klinkierowa, beton wylewany, drewno. Niestety ze względu na koszty Inwestor zrezygnował z cegły klinkierowej w realizacji została zastąpiona barwionym tynkiem strukturalnym na styropianie (szkoda). Przestrzeń wewnątrz kwartału ukształtowano w formie ciągu pieszego, podcieni oraz kameralnych wnętrz miedzy budynkami z balkonami, mini ogródkami przydomowymi z wyjściami z mieszkań na parterze. Zagospodarowanie wzbogacono elementami małej architektury placykami zabaw dla młodszych dzieci, lampami, betonowymi murkami oporowymi, ławkami ze stołami, drewnianymi trejażami i pergolami na tarasach. Projekt zieleni zakładał zachowanie istniejących drzew, trawniki, nasadzenia w formie krzewów oraz pnączy. Miejsca gromadzenia odpadów stałych zaprojektowano w formie drewnianych altanek.

Łącznie zabudowa składa się z 19 budynków z 212 mieszkaniami, garaże podziemne i lokale usługowe.