Wybrane

Autorzy (ostatnio dodani)

Aktywni użytkownicy

Obiekty dodane przez: Marek Perepeczo (237)

Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
Zakład Przyrodoleczniczy
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1968
Inwestor:
Uzdrowisko Kołobrzeg
Zakład Przyrodoleczniczy
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
Inwestor:
Uzdrowisko Szczawnica
Zaułek Piątkowski
16
LIS 2015
Zaułek Piątkowski
Rodzaj architekury:
Architektura mieszkaniowa wielorodzinna, Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
2005
Zespół domów mieszkalnych
Rodzaj architekury:
Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
Rok ukończenia realizacji:
1931
Zespół mieszkalno-usługowy Plac Grunwaldzki
Rodzaj architekury:
Architektura mieszkaniowa wielorodzinna, Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1975
Zespół mieszkaniowy "Nad Jamną"
Rodzaj architekury:
Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
Rok ukończenia realizacji:
1986
Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Jamną"