Wybrane

Autorzy (ostatnio dodani)

Aktywni użytkownicy

Województwo: małopolskie (44)

Akademia Górniczo-Hutnicza, gmach A-0
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1935
Inwestor:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
Inwestor:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Biurowiec BIPROCEMWAP
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1966
Inwestor:
BIPROCEMWAP
Budynek mieszkalny z usługami
Rodzaj architekury:
Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
Rok ukończenia realizacji:
1985
Budynek mieszkalny z usługami
Rodzaj architekury:
Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
Rok ukończenia realizacji:
1994
Centrum Zdrowia Budowlanych
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1984
Inwestor:
Zjednoczenie Przemysłu Kamienia Budowlanego
Dom Kultury
30
KWI 2023
Dom Kultury
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1959
Dom Marii Dworakowej
Rodzaj architekury:
Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
Rok ukończenia realizacji:
1932
Inwestor:
prywatny
Dom Turysty
06
SIE 2022
Dom Turysty
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1963
Inwestor:
PTTK
Dom Turysty
16
MAJ 2023
Dom Turysty
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1952
Inwestor:
PTTK